Patrijzenstruiken planten

|   Projecten


Afgelopen voorjaar zijn we gestart met het Patrijzen Profijtplan, om de leefomstandigheden voor patrijzen te verbeteren. Naast voedselakkers heeft de patrijs struweel nodig voor beschutting. Liefst met prikkels, zodat vijanden er niet bij kunnen.

 

Weet jij een plekje voor 3 struiken?

Denk er eens over na of je een plek weet voor een "mini-patrijzenbosje”. Dat bestaat uit 3 struiken die je plant in een overhoekje of langs de rand van het perceel geplant. Denk aan soorten als meidoorn, egelantier en rode kornoelje voor de zandgrond en meidoorn, sleedoorn en hondsroos voor op de klei. De beplanting is vanaf november gratis aan te vragen bij de landschapscoördinator. 

 

Voortgang Patrijzen Profijtplan

Landschappelijke heggen, bosjes, struwelen en kruidenstroken zijn allemaal belangrijk. Dankzij onze aandacht voor de patrijs, kan je vanaf 2019 zelfs kruidenstroken aanleggen met agrarische beheersubsidie. Iets wat tot nu toe nog niet kon. Dit voorjaar is al voor  6000 m2 zaad uitgedeeld voor vrijwillige aanleg van bloemen- en graankruidenstroken.  

En er is nieuwe groep vrijwilligers gestart, die patrijzen gaan tellen in het veld. 

Terug