Hoe werkt de nieuwe SNL voor particulier natuurbeheer?

|   Nieuws

 

De organisatie van subsidie voor natuurbeheer is vanaf 2017 collectief georganiseerd. Hieronder lees je stapsgewijs het proces van aanvraag.

  1. Een lopend contract SNL kan je “uitdienen” bij de RVO. Je hoeft niets te doen.
  2. Controleer wel jaarlijks jouw percelen en natuurdoeltypen op de kaart van het provinciale Natuurbeheerplan 2017 Utrecht
  3. Kies in het voorjaar al voor de type certificering, als je een contract hebt tot eind 2017, of als je voor het eerst subsidie aanvraagt.
  4. Je kiest voor individuele certificering met hulp van St. Part-Ner of voor collectieve certificering via de Bosgroepen. Uitvoering is verschillend, de kosten zijn gelijk. Meer informatie over SNL vind je op het online portaal natuur en landschap.
  5. Meld je in het voorjaar bij Hanneke Hietink van het Natuurcollectief Utrecht: info@natuurcollectiefutrecht.nl of bij de Bosgroepen: unie@bosgroepen.nl. Als je aanvraag kleiner is dan 75 ha doen zij de aanvraag namens jou.
  6. Anders kan je, na certificering, de aanvraag zelf doen bij de provincie.
Terug
Hanneke Hietink, contactpersoon Natuurcollectief Utrecht en st. Part-Ner