Spring naar hoofd-inhoud

Wil je bouwen op je erf

of ben je nieuw in de Kromme Rijnstreek?

Met erfbeplanting zorg je dat gebouwen en groen een mooi geheel vormen. Liefst in de stijl van de omgeving. Bij nieuwbouw veranderen de verhoudingen op je erf. Hoe groter de verandering, hoe meer landschappelijke inpassing nodig is.

Een landschapsplan versterkt je vergunningaanvraag als je iets wilt bouwen. Bij een functiewijziging of een principeverzoek is landschappelijk inpassing zelfs verplicht.

Een landschapsplan wordt gemaakt door een landschapsarchitect. Ligt je bouwaanvraag in de Kromme Rijnstreek)*? Dan kan de landschapscoördinator je gratis op weg helpen. Denk aan het opstellen van de landschappelijke uitgangspunten en helpen bij het plan.

 

)* Kromme Rijnstreek betreft: gemeente Bunnik, Utrechtse Heuvelrug (zuidzijde de A225), Wijk bij Duurstede, Zeist-West, De Bilt,( ten oosten A27 en ten zuiden N225)

Aanvraag adviesbezoek

Geef hier uw gevraagde gegevens op. Allen zijn verplicht!

Je erf ontwerpen

Stappenplan

  • Bekijk de karakteristiek van je landschapstype en de erven in je omgeving.
  • Vergelijk de situatie buiten met de informatie op de pdf en met oude kaarten
  • Kies beplantingselementen die thuis horen in jouw landschap.
  • Maak een ontwerp dat aansluit bij de karakteristieken van het landschap.
  • Voor de aanleg van kavelgrensbeplanting is soms een aanlegvergunning nodig.
  • Klik hier voor informatie over de aanplant.

Kies op de kaart je locatie, zodat je weet in welk landschapstype jouw erf ligt. Kies dan de folder (3 MB) van jouw landschap met plantadvies.

In deze webinar neemt Walter je mee in de stappen aan de hand van een voorbeeldontwerp.

Folder per landschapstype

Overzicht landschapstypen

Kies op de kaart je locatie, zodat je weet in welk landschapstype jouw erf ligt.

Kies dan de download hieronder (3 MB) met plantadvies. 

1.    Oeverwallen en kommen

2.    Kom van Schalkwijk

3.    Slagenlandschap

4.    Kampenlandschap

5.    Bos- & heidelandschap

6.    Jonge heideontginningen

7.    Open veenweidelandschap

8.    Landgoederenlandschap 

9.    Paard en landschap

Deze folderreeks is onderdeel van ons Landschapsontwikkelingsplan.