Ondernemers nieuwsgierig naar korte keten voor eetbare landschapselementen

|   Nieuws


HOUTEN - 10 februari jl. Een diverse groep van 50 mensen kwam bij elkaar in fort het Hemeltje. Doel van de avond was mensen te werven voor een korte keten voor lokale producten uit landschapselementen in de Kromme Rijnstreek. Alle noodzakelijke onderdelen in de keten waren vertegenwoordigd: grond, teelt, verwerken, horeca en winkel en logistiek. Na de bijeenkomst hebben 17 ondernemers belangstelling getoond om mee te doen.

Ter introductie presenteerde Gert Jan Jansen de visie: “Biodiversiteit moet je vermarkten”. Laurette van Slobbe nam ons mee in de productontwikkeling met wilde planten. Samen doen ze dit al jaren op de Hof van Twello. Daarna volgde een gesprek over de werkwijze. De aanwezigen waren positief over de zakelijke opzet. 

Op basis van individuele gesprekken organiseren we binnenkort de kern van een collegiale korte keten, waarmee we het plan verder uitwerken. De overige belangstellenden kunnen aanhaken zodra de uitvoering gaat lopen.

Terug