Veel gedaan in 2022

|   Nieuws

Het 45 jarige bestaan is in het voorjaar nog eens gevierd met de fototentoonstelling en de fietstocht met podcastverhalen. Het project Lekker Landschap is verder uitgevoerd met aanleg eetbare landschapselementen in de streek en ook op de Floriade mocht onze "Bouillonhaag" niet ontbreken als een van de vele voedselbossystemen op Utopia eiland. Producten zijn gemaakt en er kon worden geproefd. Op het oogstfeest hebben we vanuit de beedeals weer veel bijenhotelletjes met kinderen gebouwd en er is weer heel veel bloemenzaad gezaaid voor de wilde bijen. Er is veel geplant in de streek van hoogstamfruitbomen tot heggen, knotwilgen en eetbare landschapselementen. Met dank aan het agrarisch collectief en het project platform kleine landschapselemneten van de provincie. Het staat allemaal in het jaarverslag. Veel leesplezier.

Terug