Ben er BIJ

|   Projecten

 

Op donderdag 23 maart tekenen partijen in de Kromme Rijnstreek de Beedeals. Met deze deals werken gebiedspartners aan een betere leefomgeving voor de wilde bijen. Bijen zijn immers erg belangrijk in onze voedselvoorziening, als bestuivers van voedselgewassen. Ook hommels en andere insecten hebben profijt van bloeiende planten in het landschap. 

Wil je ook bijen helpen?

Dat kan! De landschapscoördinator geeft je kosteloos advies over bij vriendelijke struiken en planten. Deze planten geven veel stuifmeel.

Je kunt BIJ vriendelijke hagen of BIJ vriendelijke singels aanplanten. Als je een BIJ vriendelijke haag of singel aanplant, krijg je het plantmateriaal van ons cadeau. We vragen je dan wel de struiken minimaal 10 jaar te laten staan.

Ook is er zaad beschikbaar om overhoekjes en randen in te zaaien met bloemen. Naast nuttig voor bijen is dat ook mooi in het landschap.

Doe je mee?

Neem dan contact op met de landschapscoördinator. Aanplanten kan nog net dit voorjaar of anders vanaf november. Voor inzaaien is nog voldoende tijd.

Terug