Patrijzen tellen

|   Projecten


Wil je helpen de leefomstandigheden voor de patrijs beter te maken? We zijn op zoek naar mensen, die in een telgroep patrijzen willen opsporen.

Ook zoeken we grondgebruikers die op hun land het leefgebied voor de patrijs willen verbeteren met bijvoorbeeld kruidenstroken, keverbanken, schuilgelegenheid en kleinschalig akkerland. 

Samen met grondeigenaren, de wildbeheereenheid en de agrarische natuurvereniging willen we de patrijs een goede toekomst bieden.

Het doel van dit nieuwe project is om de patrijzenstand in de Kromme Rijnstreek te verbeteren. Patrijzen hebben een betere biotoop nodig. Vooral voedselaanbod van bijvoorbeeld insecten voor de kuikens en schuilgelegenheid is belangrijk. Een gevarieerd kleinschalig landschap is essentieel en ook gunstig voor andere dieren en planten.

Voor dat we kunnen starten met  de uitvoering, willen we eerst weten waar nu nog patrijzen zitten. Je kunt je opgeven bij de landschapsco√∂rdinator

Terug