Struiken en randen voor patrijzen

|   Projecten


In 2018 zijn we gestart met het Patrijzen Profijtplan, om de leefomstandigheden voor patrijzen te verbeteren. Naast voedselakkers heeft de patrijs struweel nodig voor beschutting. Liefst met prikkels, zodat vijanden er niet bij kunnen.

 

Weet jij een plekje voor 3 struiken?

Denk er eens over na of je een plek weet voor een "mini-patrijzenbosje”. Dat bestaat uit 3 struiken die je plant in een overhoekje of langs de rand van het perceel geplant. Denk aan soorten als meidoorn, egelantier en rode kornoelje voor de zandgrond en meidoorn, sleedoorn en hondsroos voor op de klei. De beplanting is vanaf november gratis aan te vragen bij de landschapscoördinator. 

Heb jij ruimte voor de patrijs op je land?

Als grondeigenaar kun je de patrijs helpen met inzaaien van kruidenstroken voor extra voedsel, en aanleggen van braakstroken en keverbanken. Een braakstrook is een kaal stuk grond zonder begroeiing. Een keverbank is een verhoogde strook grond in het land, die net wat meer zon krijgt. Deze plek trekt kevers aan die de patrijs lekker vindt. De bank wordt eerder warm en is droger dan de omgeving. Ook meer variatie in gewassen is goed voor de patrijs: graanlandjes, bieten en kruidenrijk hooiland. 

 

Voortgang Patrijzen Profijtplan

Landschappelijke heggen, bosjes, struwelen en kruidenstroken zijn allemaal belangrijk. Dankzij onze aandacht voor de patrijs, kan je vanaf 2019 zelfs kruidenstroken aanleggen met agrarische beheersubsidie. Iets wat tot nu toe nog niet kon. Dit voorjaar is al voor  6000 m2 zaad uitgedeeld voor vrijwillige aanleg van bloemen- en graankruidenstroken.  En er is nieuwe groep vrijwilligers gestart, die patrijzen gaan tellen in het veld. 

Mee doen?

Zie je wel eens patrijzen of heb je een goed idee? Wil je verbeteringen voor de patrijs op je eigen land? Neem contact op met de landschapscoördinator.

 

Foto patrijs: Co Veldkamp

Terug