Experiment kruidenrijk grasland

|   Projecten


In dit project willen we onderzoek doen naar invloed van kruiden in graslanden. Cichorei, smalle weegbree en klaver zijn bijvoorbeeld  goede drachtplanten voor wilde bijen en hommels, maar ook goed voor de bodemgesteldheid, de vee gezondheid en als schuilplaats voor vogels en insecten. Er zijn verschillende soorten. De ene soort kan beter tegen maaien, anderen hebben meer voedingswaarden. 

Voor de boer heeft het ook voordelen. Bijvoorbeeld klaver en luzerne  binden stikstof, waardoor de boer minder mest hoeft te gebruiken. De stikstof levert eiwit. Dat maakt het gras voedzamer voor melkkoeien en zorgt zo voor betere melk. Kruiden verbeteren de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven. En het ziet er ook eens afwisselender uit. 

Doe je mee?

We willen graag samen uitzoeken hoe we al deze voordelen kunnen combineren. Meer biodiversiteit en betere melk met minder mest. We zoeken grondeigenaren die mee willen doen in een projectgroep en/of een stukje land willen inzetten. Een aantal boeren doen al mee. Je kan nog mee doen voor (door)zaaien in de nazomer. Wel willen we je locatie een paar jaar de ontwikkeling en de resultaten monitoren.

Neem contact op met de landschapscoördinator

 

Beedeals Krommerijn

Deze actie maakt deel uit van de Beedeals Krommerijn, die we IN 2017 afsloten met deelnemende gemeenten, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de agrarische natuurvereniging Kromme Rijnstreek en een aantal boeren en fruittelers. In deze deal werken we aan betere omstandigheden voor met name wilde bijen. 

Terug