Moeilijk jaar voor bloemen- en kruidenmengsels

|   Nieuws


Veel wilde bloemenmengsels zijn dit jaar minder goed opgekomen dan voorgaande jaren. Dat komt door de droogte, die al begon in het late voorjaar, in combinatie met de hoge temperaturen. In het project Beedeals Kromme Rijn zaaien particuliere grondeigenaren op overhoekjes en langs percelen.  

Waarom is de opkomst zo verschillend?

Om te kiemen hebben zaden licht, warmte en vocht nodig. Op sommige locaties is dat goed gegaan. Helaas is op veel plekken is alleen het ‘onkruid’ opgekomen, zonder de gezaaide bloemen. Die bloemzaden hebben meer vocht nodig om te kiemen. De snelle kiemers zijn vaak de kruiden, waarvan het zaad ook al in de bodem aanwezig is.

Alle zaden hebben licht nodig om te kiemen. Als de bodem eenmaal bedekt is met de sterke kruiden, komen de anderen er niet meer tussen. Hardnekkige wortelonkruiden, zoals als kweekgras, akkerdistel en zuring, kunnen bij droogte hun energie en vocht uit de wortel halen. De geleverde zaadmengsels van het Beedeals project zijn even goed als anders. We hopen dat het groeiseizoen volgend jaar weer gunstiger is. De foto laat een bloemenrand zien die aan de voorkant goed is opgekomen en aan de achterzijde eenzijdig is met veel melganzevoet.

 

Experiment kruidenrijk grasland

Dit jaar is voor het eerst een proef gedaan voor kruidenrijk gras voor vee. Zie 2e foto. Op acht locaties zijn eetbare kruiden ingezaaid. Er is geëxperimenteerd met zaaien op omgeploegde grond en met door zaaien in bestaand gras, op kleigrond en op zandgrond, biologisch en regulier. Ook hier zijn de verschillen groot door de droogte en de hoge temperaturen. De verschillen worden binnenkort nader onderzocht.

Kruidenrijk grasland heeft een aantal voordelen. Het heeft meer voedingsstoffen en mineralen voor het vee, de kruiden zouden uiteindelijk beter tegen de droogte moeten kunnen dan het gras en heeft meer biodiversiteit. De weidebloemen leveren voedsel voor de wilde bijen en andere insecten.

Het beschikbaar stellen van zaden voor bloemenmengsels en kruidenrijk grasland is onderdeel van het project Beedeals Kromme Rijn.

 

 

Terug